Stanovisko starostu V. Bajana k rokovaniu mestských poslancov, ktorí neschválili Štatút o parkovaní

Bratislava, 29. jún 2017   Starosta Petržalky Vladimír Bajan je rozčarovaný z dnešného hlasovania o parkovacej politike v Bratislave. Mestskí poslanci mali na stole očakávanú zmenu Štatútu hl. mesta, ktorá mala byť spúšťačom parkovacej politiky v decentralizovanej forme v réžii mestských častí.

Pozmeňovacie návrhy, ktoré som dnes predložil, boli výsledkom vyjednávania a následnej dohody tak medzi starostami v rámci regionálneho združenia bratislavských starostov ako aj s primátorom, čo nebolo vôbec jednoduché,“ hovorí starosta Bajan. Prvý z nich bol výsledkom dohody starostov o solidarite mestských častí, druhý odrážal dohodu s primátorom, ktorá sa rodila len veľmi ťažko a spočívala v tom, že výnosy zo sankcií z parkovacej politiky ostanú v systéme výlučne pre potreby kontroly parkovania mestskou políciou. Tretí návrh smeroval k vytvoreniu akéhosi dopravného útvaru mestskej polície. Napokon išlo aj o to, aby starostovia mohli priamo s veliteľmi svojich staníc mestskej polície spolupracovať pri výkone kontroly parkovania.

Tieto dohody sa naozaj rodili len veľmi ťažko a boli kľúčom k podpore zmeny Štatútu. Je mi ľúto, že niektorí poslanci prišli na zastupiteľstvo nie s cieľom veci riešiť a vylepšovať, ale opäť len kritizovať a blokovať,“ dodáva Bajan.

Týmto vyzývam a žiadam pána primátora, aby na septembrové zastupiteľstvo predložil opätovne zmenu Štatútu s už zapracovanými zmenami, ktoré boli výsledkom spomínaných dohôd a to zároveň s novým VZN o parkovaní, ktoré bude zohľadňovať pripomienky prokurátora,“ vyhlásil V. Bajan a dodal, že to môže byť už naozaj posledná šanca, ako v tomto volebnom období pre parkovanie niečo urobiť a nielen sa vyhovárať.