Podozrivé hry s osvetlením v Bratislave pokračujú

Bratislava, 7. jún 2017

Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR považuje prípravu verejného obstarávania na zabezpečenie prevádzkovateľa verejného osvetlenia v hlavnom meste za netransparentnú. Podozrenia z protiprávneho a nekorektného prístupu naďalej pretrvávajú. Magistrát zásadne zlyhával už v prípravnej fáze. Počas viac ako dvoch rokov nedokázal rozbehnúť procesy. Prehĺbil tak problémy mesta s osvetlením a pripravil Bratislavčanov o financie z neefektívnej prevádzky a drahej údržby.

Mesto spustilo najväčšie verejné obstarávanie za posledné desaťročia vo výške 170 mil. eur bez odbornej diskusie, bez akéhokoľvek dialógu o potrebách, nárokoch a rozvojových plánoch mestských častí. Kriticky hodnotíme netransparentne zrealizované audity verejného osvetlenia v hodnote takmer 250 tis. eur. Vypracovanie auditu zadalo mesto spoločnosti Deloitte Audit na základe Rámcovej dohody o poskytovaní audítorských služieb, podľa ktorej však nemalo oprávnenie na spracovanie strategického dokumentu o osvetlení a práve tento prístup podľa predbežných právnych zistení vykazuje vážne podozrenia o porušení zákona.

Z nášho pohľadu je  termín na prípravu súťažných podkladov v súvislosti s rozsahom, charakterom a parametrami zadania krátky. Pohybuje sa na spodnej hranici lehoty prípravy, čo je pri tak rozsiahlom náročnom a nákladnom projekte neadekvátne. Pochybenia avizuje aj odborné posúdenie zadania. Vo vzorcoch na vypracovanie ponúk sú zásadné chyby, ktoré okrem iného, popierajú efektívnosť systému a navyšujú celkovú sumu služieb. Súčasne je podľa nás diskutabilná aj 20 ročné obdobie trvania zákazky v súvislosti s rýchlym tempom vývoja technológií.

Rovnako povšimnutiahodná je aj 11 dňová lehota od odovzdania súťažných podkladov po otváranie obálok s ponukami. V súvislosti s doterajšími nestransparentnými prístupmi mesta, napríklad pri obstaraní mestskej zelene, či zmiznutých petičných hárkoch pri petícii proti hazardu, ale aj pri krádeži kompletnej evidencie verejných obstarávaní z rokov 2011 až 2014 na oddelení verejného obstarávania z decembra 2015, považujeme takto nastavenú lehotu ako rizikovú z pohľadu korektnosti ďalších procesov a manipulácie s ponukami.

Zadanie pre verejné obstarávanie analyzujeme po odbornej a procesnej stránke. Z tohto dôvodu sme sa aj dnes stretli s predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie Zitou Táborskou.