Mestské časti dostanú z daňových príjmov mesta budúci rok viac

Bratislava, 20. december 2017  Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR (RZMČ) sa na svojom včerajšom (19.12.) zasadnutí venovalo otázkam dopadov schváleného štátneho rozpočtu na príjmy mesta a mestských častí v budúcom roku.

Starostovia mestských častí diskutovali na svojom poslednom zasadnutí v tomto roku o štátnom rozpočte pre rok 2018, ktorý schválila Národná rada SR minulý týždeň (13.12.). Ten počíta v budúcom roku s výnosom dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre Bratislavu vo výške 213 023 237 eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 12%. Na ich náraste sa, okrem medziročného rastu dane z príjmu, podpísalo aj medziročné zvýšenie počtu obyvateľov hlavného mesta a predovšetkým navýšenie počtu žiakov.

V nadväznosti na túto skutočnosť regionálne združenie starostov požiada magistrát hlavného mesta o nové nápočty daňových príjmov pre jednotlivé mestské časti tak, aby sa v rámci optimalizácie už schváleného rozpočtu  započítali korektné príspevky pre rok 2018,“ upresnil Jozef Krúpa, predseda RZMČ a starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica.

Východiskové štatistické údaje a rozpočtovaný podiel na výnose dane z príjmov FO na rok 2018, porovnanie
s rokom 2017

 


Zdroj: MF SR