Starostovia Bratislavy: Magistrát sa zmieta v chaose a populistických rečiach

Bratislava, 24. marec 2017 – Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR (regionálne združenie) opätovne upozorňuje, že spolupráca a výkon magistrátu sa ani po polroku, kedy starostovia sedemnástich mestských častí Bratislavy vyjadrili svoju nespokojnosť s riešením problémov miestnych samospráv vedeniu mesta, nezlepšili. Práve naopak, problémy sa kopia, naďalej pretrváva neochota, neprofesionalita, nekoncepčnosť a chaos. Chýbajú činy a výsledky a pridáva sa lacný populizmus.

K pretrvávajúcim problémom, na ktoré dlhodobo upozorňujeme a ktoré rovnako dlho vedenie mesta nerešpektuje, sa pridávajú ďalšie. K alarmujúcemu nedodržiavaniu lehôt, úradným prieťahom, rozbitým cestám, neporiadku, problémom s osvetlením, sa pridávajú aj populistické prezentácie prípravy novely zákona o Bratislave, netransparentné obstarávanie verejného osvetlenia, stále nedoriešená parkovacia politika a chaotické postupy vo výstavbe náhradných nájomných bytov.

Starostovia bratislavských mestských častí konštatujú, že takáto situácia je pre naplnenie rozbehnutých projektov a pre ďalší rozvoj Bratislavy neúnosná, a preto opätovne vyzývajú primátora Iva Nesrovnala a riaditeľa magistrátu Martina Marušku, aby urobili zmeny, ktoré budú viesť k zvýšeniu odbornosti, profesionality a efektivity výkonu magistrátu a začali konštruktívne a s rešpektom komunikovať s miestnymi samosprávami. „Mestu chýbajú odborníci, nestíha reagovať na podnety miestnych samospráv, koná bez diskusie so starostami, odborníkmi a občanmi mestských častí. Rozhodnutia, ktoré posledné dni vyhrocujú situáciu v meste medzi Bratislavčanmi a vedením mesta, sú dôsledkom nekoncepčného, neodborného a ignorantského prístupu,“ dopĺňa výzvu predseda združenia a starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.

K aktuálnym témam je z pohľadu regionálneho združenia potrebné uviesť, že:

  • Je nemysliteľné, aby sa primátor ako predseda petičného výboru staval do prvých radov bojovníkov proti hazardu a súčasne spolu s riaditeľom magistrátu farizejsky umožnil v rovnakom čase vznik ďalším desiatkam nových herní. „Tento postoj vnímame ako morálne zlyhanie a podraz na oprávnených nárokoch Bratislavčanoch, ktoré vyjadrili podpismi petície pod proti hazardu v meste,“ konštatuje iniciátor petície a starosta mestskej časti Vajnory Jozef Mrva.

  • Neakceptovateľné sú návštevy mestských častí, pri ktorých primátor „odhaľuje a rieši ich problémy“ bez toho, aby o nich diskutoval, či aspoň informoval starostov. Za všetky je príkladom oprava časti terasy na Blagoevovej ulici v Petržalke. „Petržalka sa už roky všetkými dostupnými prostriedkami, žiadosťami aj prosbami márne snaží od mesta získať pasportizáciu terás, ktoré sú zverené mestu. Veľká časť týchto terás a pozemkov v Petržalke patrí mestu, ktoré na ich opravu za posledné roky nenašlo v rozpočte ani euro. Od roku 2011 sme dali na opravy terás takmer 816-tisíc eur, z toho v roku 2015 to bolo 76-tisíc a vlani 83-tisíc eur a priebežne sa staráme o ich údržbu a opravy,“ konštatuje Vladimír Bajan, starosta Petržalky. Primátor však prišiel pred kamerami „zachraňovať“ situáciu odprezentovaním sa jedinou opravou za posledné roky a predáva svoj „úspešný“ príbeh verejnosti.

  • Výstavba náhradných nájomných bytov je tiež otázkou, ktorú bratislavský magistrát nezvláda a prerástla mu cez hlavu. Dôkazom je nezvládnutý proces a komunikácia výstavby nájomných bytov v MČ Dúbravka, Pri kríži. Primátor nesplnil uznesenie z októbra 2016, v ktorom ho mestskí poslanci zaviazali, že nesmie začať stavať skôr než vyrieši problém s parkovaním a parkom. Na mieste už však stavať firma Metrostav, zablokovala parkovisko pre viac než 100 automobilov a bude odstraňovať v mieste stavby stromy, na ktoré nie je vydané právoplatné výrubové povolenie. „Magistrát ani mne, ani relevantným odborom mestskej časti neoznámil, že ide stavať. Dozvedeli sme sa to až od rozhorčených občanov. Neodpovedá na telefonáty, vyhrotenú situáciu jednoducho nerieši. Mestskí poslanci dali primátorovi jasne najavo, že dom tam nechcú. Vo februári zverili pozemky do správy MČ Dúbravka a požiadali ho, aby problémy reštituentov riešil komplexne pre všetkých rovnako a nie výstavbou bytov len v Dúbravke,“ informuje Martin Zaťovič, starosta Dúbravky.

  • Starostovia majú výhrady aj voči prezentovaniu prípravy novely Zákona o Bratislave, ktorá má priniesť zmenu statusu, kompetencií a financovania mesta. „Z veľkej primátorovej témy sa stáva fraška. Novela si žije zatiaľ len svoj mediálny život a mesto zatiaľ prichádza o financie. Do dnešného dňa neboli starostovia informovaní, či je jeho ambíciou meniť financovanie, počet mestských častí, kompetencie alebo štatút, alebo chce hovoriť o Bratislave ako o metropolitnom regióne. O tomto probléme ho všetci starostovia minulý týždeň informovali listom a čakáme na relevantnú odpoveď,“ upozornil predseda združenia Jozef Krúpa.